Atest sp. z o.o.

Atest sp. z o.o. jest firmą, założoną w oparciu o dorobek i doświadczenie firm doradczych Opcja z Gdańska i 4M Investment z Gdyni działających na rynku Polski północnej od 1995 roku.

Prezesem Zarządu jest Marek Kankowski- Biegły Rewident, specjalista ds. finansów, zarejestrowany również w Sądzie Rejonowym w Gdańsku jako Biegły Sądowy w dziedzinie rachunkowości, analiz, wycen i przekształceń.

Usługi

opierając się na kadrze biegłych rewidentów i specjalistów wywodzących się z instytucji finansowych specjalizuje się w: